Napoleon til Hest

Napoleon Bonaparte til Hest – fra bogen Jacques-Louis David – Empire to Exile, Philippe Bordes

Napolen blev født på Korsika 15. august 1769 Efter at have været første konsul blev Napoleon Bonaparte i 1804 fransk kejser. I 1796 blev han gift med Josefiné Beauharnais.
Ca. 1809-1810 giftede han sig igen denne gang med ærkehertuginde Marie-Louise af Habsburg, der i 1811 fødte ham en søn, der døde i en ung alder.Napoleon Bonaparte tabte et afgørende slag ved Leipzig 1813 og blev 1814 i Fontainebleau tvunget til at abdicere. Han blev forvist til Elba. I marts 1815 vendte han tilbage og forsøgte at reetablere kejserdømmet (de 100 dage). Efter slaget ved Waterloo den 18. juni 1815 overgav han sig til den britiske regering der forviste ham til øen Sankt Helena. Her levede han til sin død den 15. maj 1821.